Desna hemisfera to the rescue

Kada kognitivno razmišljamo o nekoj temi koja nam je važna, nekom problemu koji želimo da rešimo, nekom kamenu o koji se spotičemo, nečemu hroničnom što nikako da se razreši…ograničeni smo na ono što možemo da shvatimo umom, kroz jezik, kroz verbalno i koristeći primarno levu hemisferu mozga.

Svakako i taj deo nam je važan. Ali puno više informacija o sebi ili situaciji ćemo dobiti ako angažujemo i desnu hemisferu, odnosno ako uključimo dijalog sa sobom u formi slika ili ako dopustimo podsvesti da nas iznenadi nekim novim informacijama. To je kao da smo naterali sebe da sanjamo na određenu temu.

Najjednostavnije je da prelistamo magazine i odaberemo 5-10 slika (može i tekst da bude slika) koje osećamo da su u nekoj vezi sa temom. Isečemo ih, rasporedimo na papir A3 ili A4 formata i zalepimo. Kada pogledamo taj svoj kolaž možda ćemo imati malo više informacija sa kojima možemo da nastavimo da se bavimo svojim problemom.

Možemo da napišemo po nekoliko asocijacija na svaku sliku i pokušamo da razumemo koje značenje za nas i našu temu to ima.

Ova tehnika može da posluži i ako rešavate neki poslovni kognitivni problem, ne samo za naše emocionalno putovanje. Od pomoći je jer nas distancira iz uobičajenog stanja zaglavljenosti u linearnom razmišljanju i podstiče kreativnost i sveže ideje.