Individualne seanse

Ukoliko vas zanima individualni rad možete mi se javiti putem mejla leela@leela.rs ili telefona 060 329 34 84.

Radim uživo na Voždovcu i online. Moguće je zakazati besplatne online konsultacije u trajanju od 20-30 minuta.

U radu se vodim principima geštalt i ekspresivne art terapije i vrednostima u skladu sa kojima živim:

  • integracijom odbačenih i neprepoznatih delova sebe postižemo mir i celovitost
  • horizontalan odnos u terapiji bez zloupotrebe pozicije moći i svako ima svoju odgovornost
  • uvažavanje svega što se dešava u polju – odnosa, uloga, predaka, konteksta, fiksiranih obrazaca, telesnih senzacija i neverbalizovanog materijala
  • simptom, bilo da je individualni, deo porodičnog sistema ili životne situacije – poziv je da se sretnemo sa sobom i ima svoju funkciju – poštujemo to što nam je pomoglo da preživimo
  • svako ima pravo da bude ono što jeste i da se autentično ispoljava, važno je samo obezbediti prostor za spontanost i kreativnost
  • telo i psiha nisu odvojeni; unutrašnji (duhovni) i spoljašnji (materijalni) svet nisu odvojeni
  • svesno, autentično i iskreno prisustvo daje dozvolu i drugima da budu na isti način tu
  • ljudska patnja ima smisao koji nam nije uvek očigledan i patnja se transformiše u kontaktu