Vrednosti

Prihvatanje: Verujem da sve u životu treba prihvatiti s ljubavlju, i dobro i loše, onoliko koliko je u ovom trenutku moguće. Oprostiti sebi i drugima, ali oprost je proces. I integrisati otcepljene delove sebe, posebno one kojih se stidimo.

Svesnost: Svesnost je cilj, metod i način života. Verujem u istinu i sposobnost da budemo okej sa sobom i drugima ako smo svesni, iskreni i otvoreni. Telo i psiha nisu odvojeni. Unutrašnji i spoljašnji svet nisu odvojeni. Zato mi je važna i telesna svesnost i uvažavanje unutrašnjeg sveta.

Humor: Humor mi omogućava da preživim. Najživlje se osećam kada se smejem i kada druge zasmejavam. Verujem da je humor sastavni deo života i psihoterapije.

Kreativnost: Puno sam patila zbog inhibicije kreativnosti. Verujem da kroz igru možemo da promenimo stare obrasce. I da smo svi kreativni bez obzira na to kako zarađujemo za život i da li smo imali iskustvo bavljenja umetnošću.

Povezanost: Verujem da smo svi povezani. Da je svaki susret prilika da iznova kreiramo i upoznajemo sebe. Da smo deo šireg polja i nismo nezavisne jedinke. Uvažavam uticaje drugog, naših predaka i konteksta.