Kako pronaći sebe

Da bi pronašla sebe ne treba nigde da ideš, već samo da pogledaš u sebe. A ja znam kako se to radi: umetnički izražaj će ti omogućiti da delove sebe izbaciš napolje i moći ćeš da ih pogledaš, a vremenom – i da ih razumeš.

Među tim delovima biće sve ono za čime tragaš – osećaj celovitosti i smisla.