Crtanje autoportreta

Za ovaj zadatak nije potreban talenat, veština crtanja i umetničko iskustvo. Već samo papir, olovka, ogledalo i smisao za humor. Gledaj svoj lik u ogledalu i nacrtaj svoj autoportret. Možda će biti karikatura. Nema veze. Zabavi se!

Savet za olovke – nabavi malo jače olovke: 8B, 10B, 12B, ili ugljen.

Pa odgovori na pitanje – kada bi taj autoportret imao glas, šta bi rekao?

I na kraju vidi sa sobom: Šta si dobio/la iz ovog iskustva?